Prevencija osteoporoze u menopauzi

Šta je osteoporoza? Zašto je povećan rizik u menopauzi? Od čega zavisi stanje kosti? Kako smanjiti rizik?

Naše kosti se stalno menjaju – novo tkivo se stvara, a staro nestaje. Kad smo mladi, stvaranje ide brže nego nestajanje i ukupna masa kostiju se povećava – maksimum koštane mase je oko 30.godine. Nakon toga nastavlja se remodelovanje kosti, ali se gubi malo više mase nego što se pravi.

Da li ćete imati osteoporozu – stanje kod koga su kosti slabe i krte – zavsi od toga kolika je koštana masa stvorena do 30. godine i kojom brzinom se gubi nakon toga.

Stanje kosti zavisi od:

 • količine kalcijuma u ishrani – nizak nivo unosa dovodi do smanjenja gustine kosti i povećanog rizika od preloma
 • fizičke aktivnosti – što je manja fizička aktivnost, veći je rizik od osteoporoze
 • pušenja i upotrebe alkohola – više od dva alkoholna pića na dan povećavaju rizik od osteoporoze, zbog smanjene apsorpcije kalcijuma
 • pola, indeksa telesne mase i godina starosti – žene imaju veći rizik od osteoporoze, jer imaju manju koštanu masu. Rizik je veći ako je indeks telesne mase manji od 19 i kod osoba nižeg rasta, kao i kod odmakle starosne dobi
 • porodične anamneze – ako u porodici roditelji ili brat i sestra imaju osteoporozu, povećava se rizik
 • nivoa hormona – povećan nivo tireoidnog hormona povećava rizik od osteoporoze, kao i pad estrogena. Što je duži period bez menstruacije kod neregularnih ciklusa pre menopauze, povećava se rizik
 • poremećaja ishrane – anoreksija i bulimija povećavaju rizik od osteoporoze, kao i Kronova bolest, celijakija i Kušingova bolest, jer smanjuju apsorpciju kalcijuma
 • određenih terapija – dugotrajna upotreba kortikosteroida, nekih lekova koji se koriste u terapiji karcinoma dojke, antidepresiva, određenih antiepileptika i inhibitora protonske pumpe povećava rizik od osteoporoze.
Kako smanjiti rizik od osteoporoze?
 1. Unosite dovoljno kalcijuma – izmedju 19 i 50 godina starosti (muškarci do 70), preporučena dnevna doza je 1000 mg kalcijuma na dan. Za žene preko 50 i muškarce preko 70 preporučena dnevna doza je 1200 mg. Dobri izvori kalcijuma su mlečni proizvodi, bademi, brokoli, riba, sardine, proizvodi od soje. Ukoliko ne unosite dovoljno kalcijuma ishranom, razgovarajte sa svojim lekarom oko suplementacije.
 2. Unosite dovoljno vitamina D – ovaj vitamin neophodan je za aposprciju kalcijuma. Za odrasle osobe od 19 do 70 godina, preporučena dnevna doza je 600 iu dnevno, a preko 70 godina doza je 800 iu. Izvori kalcijuma su masne ribe – tuna i sardine, žumance i obogaćeno mleko.
 3. Vežbajte – svakodnevno – hodajte, radite vežbe snage, trčite, igrajte tenis, koristite stepenice – sve to ojačaće vam kosti i usporiti gubtak koštane mase
 4. Prestanite da pušite i izbegavajte alkohol
 5. Kontrolišite nivo tireoidnih hormona i ukoliko postoje odstupanja, konsultujte se sa svojim lekarom.