Resutura – ponovno šivenje epiziotomije

Šta je epiziotomija? Kada se rana mora ponovo šiti?

Epiziotmija je rez na međici koji se pravi da bi se olakšalo rađanje bebinog prednjačećeg dela. Rana koja nastaje nakon epizotomije ušiva se po slojevima, nakon čega zarasta nakon nekoliko dana. Ukoliko dodje do rašivanja rane, potrebno je ponovno postavljanje šavova na ranu – resutura, ponovno šivenje epizotomije.

Kako se radi resutura?

Ponovno postavljanje šavova na ranu epiziotomje može se raditi u lokalnoj anesteziji ili u intravenskoj anesteziji/analgosedaciji. Ukoliko se radi u lokalnoj anesteziji, u predeo rane se da anestezija, nakon čega se pristupa intervenciji.

Ukoliko se radi u intravenskoj anesteziji/analgosedaciji, pre uvođenja u intravensku anesteziju/analgosedaciju razgovara se sa anesteziologom, koga treba obavestiti o eventualnom postojanju nekih stanja i bolesti, kao i o eventualnim oboljenjima u porodici, te ukoliko se uzimaju neki lekovi. Nakon nastanka efekta anestezije lekar dezinfikuje ranu te postavi šavove i veže ih.

Moguće komplikacije

Moguće komplikacije i rizici u toku i nakon intervencije resuture epiziotomije obuhvataju infekciju, krvarenje, ponovno razilaženje rane, odnosno jače krvarenje tokom i neposredno posle intervencije te odloženo krvarenje, nakon nekoliko dana, kada je potrebno postaviti hirurški šav. Nakon intervencije moguće je oskudno krvarenje i slabiji bolovi. Ukoliko se javi jako krvarenje, temperatura, jaki bolovi ili iscedak neprijatnog mirisa, potrebno je ODMAH se javiti lekaru. Nuspojave i komplikacije intravenske anestezije/analgosedacije mogu biti muka, povraćanje, otežano disanje, reakcija na lek i dr.