Ukratko: Serklaža

Šta je serklaža? Koje su indikacije za serklažu? Kako se radi?

Serklaža predstavlja intervenciju opšivanja grlića materice tokom trudnoće, u nekim stuacijama u kojima postoji rizik od prevremenog porođaja u tekućoj trudnoći, ili je došlo do kasnog pobačaja ili prevremenog porođaja u prethodnoj trudnoći. Pre postavljanja serklaža, nakon akušerskog i ultrazvučnog pregleda, procenjuju se dobrobiti i rizici, te, ukoliko se odluči da postoji indikacija, pre intervencije se uzimaju određeni brisevi, da se smanji mogućnost infekcije i komplikacija.

Kako se radi serklaža?

Postavljanje šava serklaže vrši se u intravenskoj anesteziji/analgosedaciji. Pre uvođenja u intravensku anesteziju/analgosedaciju razgovara se sa anesteziologom, koga treba obavestiti o eventualnom postojanju nekih stanja i bolesti, kao i o eventualnim oboljenjima u porodici, te ukoliko se  uzima neka terapija. Nakon uvođenja u intravensku anesteziju/analgosedaciju lekar postavlja spekulum ili ekartere u vaginu, da bi mogao da vidi grlić, te se postavlja šav na grlić, tako što se na nekoliko mesta iglom na kojoj je konac prođe kroz grlić, a na kraju se konac veže. Na taj način se grlić zatvara.

Moguće komplikacije 

Moguće komplikacije postavljanja šava serklaže su prevremene kontrakcije, prevremeno prsnuće plodovih ovojaka, razvoj infekcije, krvarenje, povreda grlića ili bešike i dr. Nuspojave intravenske anestezije/analgosedacije mogu biti muka, povraćanje, otežano disanje, reakcija na lek i dr.

Nakon intervencije može doći do oskudnog krvarenja i bolova, prolaznih kontrakcija i retko, bolnijeg mokrenja. Ukoliko dođe do jačeg krvarenja ili kontrakcija, potrebno je odmah se javiti lekaru. Sa lekarom je potrebno dogovoriti se o kontroli nakon postavljanja serklaže.