Supraventrikularna tahikardija (SVT)

Šta je tahikardija? Kako se manifestuje? Šta uzrokuje ovaj problem?

Supraventrikularna tahikardija (SVT) predstavlja ubrzanje srčanog rada. Osobe kod kojih se javlja ovaj poremećaj obično osete kako im srce naglo ubrza rad, da bi se nakon izvesnog vremena ponovo vratilo u normalan ritam. Ubrzana srčana frekvenvija može biti praćena i bolom, stezanjem u grudima, vrtoglavicom i otežanim disanjem. To može trajati nekoliko sekundi ili minuta, a u težim slučajevima i duže. Može se javljati povremeno, retko ili učestalo.

Mada supraventrikularna tahikardija ne ugrožava život, treba obavestiti lekara o tome da postoje simptomi i uraditi snimanje rada srca – elektrokardiogram ˗ kako bi se potvrdila dijagnoza.

Do supraventrikularne tahikardije može doći kada postoji problem sa sprovođenjem električnih signala koji prolaze kroz srce, što dovodi do ubrzanja njegovog rada. Kod nekih ljudi to stanje prisutno je od rođenja (Wolf Parkinson White Sindrom), ali se može javiti i kasnije u životu, u bilo kom dobu. Kako vreme odmiče, epizode postaju češće i traju duže.

Nekada ubrzanje rada srca može biti prouzrokovano unošenjem većih količina alkohola i kofeina. Takođe, ono može biti posledica stresa, konzumiranja velikog broja cigareta, ali i oboljenja štitaste žlezde, malokrvnosti…

Osim osećaja „lupanja“ srca, može se javiti i osećaj „preskakanja“, kada dođe do dodatnih otkucaja srca – „ektopičnih“ otkucaja.

Većina epizoda SVT su kratke i prestaju spontano, ali postoji nekoliko zahvata kojima možete pokušati da ih skratite ili ublažite, a koji se zasnivaju na stimulaciji jednog nerva ˗ vagusa:

  1. Stavite zglobove šaka pod jako hladnu vodu i držite ih tako dok ne prestane ubrzani rad srca.
  2. Udahnite duboko, zapušite nos i zatvorenih usta pokušajte da izdahnete.

Ukoliko su epizode SVT učestale, dugotrajne i narušavaju vaš svakodnevni životni ritam, obratite se kardiologu radi daljih ispitivanja i terapije.