Šta preduzeti kod udarca u testis

Testisi se, zbog svog položaja, mogu povrediti veoma lako. Najčešće povrede nastaju nastaju na sportu, prilikom vožnje biciklom, saobraćajnih nesreća i padova kao i pri samopovređivanju. Najviše štete stvaraju udarci u testise usmereni u pravcu karličnih kostiju, tako da su testisi pritisnuti o kosti. Dejstvo sile u predelu testisa izaziva bol velikog intenziteta koji se preko nerava prenosi do određenih struktura u trbuhu, te može doći do razvoja veoma ozbiljnih posledica.

Testisi imaju opnu u kojoj se nalazi tkivo testisa koja pri izlaganju sili dovoljnog intenziteta puca te dolazi do povrede parenihima testisa i krvnih sudova. 

Traumu prati manji ili veći krvni podliv, koža skrotuma je tvrda i bolna, pacijenti otežano hodaju, ne mogu da sede. Bol se pogoršava kada pacijent stoji jer se strukture testisa dodatno istežu, što dovodi do jačeg bola. Kao posledica povrede testisa imuni sistem može biti izložen proteinima koji su specifični za spermatozoide, te se može razviti imunološka reakcija na spermatozoide tzv. antispermatozoidna antitela što može uticati na plodnost.

Šta raditi posle udarca u testis?

Ukoliko dođe do neke vrste povrede skrotuma i testisa neophodno je javiti se odmah urologu, da se tačno ustanovi kakve su posledice na tkivo testisa, a radi se urološki pregled i ultrazvuk skrotuma.

Ukoliko se utvrdi da postoji povreda koja je uticala na tkivo planiraju se dalje analize i praćenje.