Broj i dužina dojenja

Koliko dugo treba da traje podoj? Kako znati da li je beba sita? Kad treba da bude sledeći podoj?

Ne postoji zvanična odrednica koliko dugo se beba može dojiti. Raspon je od 5, pa sve do 15 do 20 minuta. To zavisi od toga koliko jako beba vuče i koliko brzo guta mleko. Takođe, vreme dojenja zavisi i od toga koliko je beba uznemirena. S vremenom ćete osetiti kada beba popusta stisak i kada su vam bradavice prazne. Broj dojenja tokom dana zavisi od vašeg mleka i od apetita bebe.